Startside
Nyheder
Foreningens
formål
Vedtægter
Etiske Regler
Find din massør
Hvad er
fysiurgisk massage
Uddannelse
Skat
Persondataloven
Koda Gramex afgift
Kontakt os
Links
FDFM shop
MASSØR NYT
 
ETISKE REGLER

FDFM har opstillet nedenstående etiske regler, der er retningsgivende for foreningens medlemmer:

 • Som terapeut bør man udøve sit hverv med stor respekt såvel overfor klienten som for sig selv samt være ansvarsbevist og samvittighedsfuld.

 • Som terapeut har man 100% tavshedspligt og terapeuten må ikke videregive informationer/oplysninger om sin klient, hvilket altid skal respekteres.

 • Som terapeut bør man føre en åben journal i forhold til klienten, således at klienten altid har mulighed for at blive bekendt med indholdet heraf.

 • Som terapeut bør man altid orientere klienten om behandlingens forløb og formål, og sammen med klienten tilrettelægge behandlingens forløb.

 • Som terapeut bør man altid gøre sin klient opmærksom på, at denne selv er ansvarlig for udbyttet af behandlingen.

 • Som terapeut skal man respektere sin klients grænser.

 • Som terapeut må man ikke fraråde klienten at indtage lægeordineret medicin eller modtage lægelig behandling.

 • Som terapeut må man aldrig give løfter om helbredelse.

 • Som terapeut har man pligt til at orientere klienten, såfremt man skønner, at en anden behandlingsform end den man selv udøver/behersker er bedre for klienten.

 • Som terapeut skal man opbevare klientens journal utilgængeligt for andre personer. Ophører terapeuten med sin praksis skal journalen destrueres straks i modsat fald 5 år efter et behandlingsforløb

Etik generelt:

 • Mød altid dine klienter med en positiv holdning.
 • Udvis tillid overfor din klient via din holdning og din måde at kommunikere på.
 • Du skal have stor respekt for dit erhverv og have faglig stolthed.
 • Vær overfor din klient som du selv ønsker at andre skal være overfor dig.
 • Såfremt dit arbejdspres er for stort da henvis til en kollega.
 • Mød din klient med åbenhed og respekt.
 • Servicer din klient så denne føler tryghed og glæde.
Foreningen Danske Fysiurgiske Massører
©LDdesign.dk 2011