Startside
Nyheder
Foreningens
formål
Vedtægter
Etiske Regler
Find din massør
Hvad er
fysiurgisk massage
Uddannelse
Skat
Persondataloven
Koda Gramex afgift
Kontakt os
Links
FDFM shop
MASSØR NYT
 
PERSONDATALOVEN

Behandlingen af personoplysninger skal anmeldes til Datatilsynet www.datatilsynet.dk med få undtagelser.
Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.
Persondataloven gælder for al elektronisk behandling af personoplysninger og for manuel behandling af personoplysninger der er indeholdt i et register.
Oplysninger om kunder i f.eks. kartotekskort og journalkortsystemer betragtes som manuelle registre.
Persondataloven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myndigheder.
Persondataloven indeholder nogle generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Der skal bl.a. være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger.
Persondataloven opdeler personoplysninger i tre typer:
Følsomme oplysninger.
Oplysninger om andre rent private forhold.
Almindelige ikke – følsomme oplysninger.
Der er forskellige betingelse knyttet an til hver af de tre områder.

 

Den registreredes rettigheder:
Den registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger der er registreret.
Den registrerede har ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.
Den registrerede har ret til at få information om, at der indsamles oplysninger.

Kontakt persondatatilsynet for at melde dig til og få yderligere information.

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører
©LDdesign.dk 2011