KODA AFGIFT

Koda er penge til komponister og gramex er penge til udøvende kunstnere. I en massage virksomhed skal der betales for brugsretten til kunstnere, så vi skal betale en afgift til Koda hvis vi masserer til musik.
Koda er en nonprofit medlemsforening. Den er statskoncessioneret og dermed godkendt til at forvalte rettigheder til offentlig fremførelse af musikværker i Danmark.
Man kan som massør vælge ikke at bruge musik under en behandling; det er der en del massageterapeuter der gør, idet musik leder opmærksomheden væk fra selve massagetagene.
I vores forening har vi valgt at medlemmerne selv kontakter Koda, såfremt man ønsker musik under behandlingerne.

MassørNyt